This is the slidebox!

Put any content here that you like to share instantly.
It’s always available with a single click of a button. Nice!

TOPRAK YAPILAR GRUBU

Neden toprak yapılar;
Çünkü toprak, hava ve su ile birlikte gezegenimizin temel malzemesidir.  Her ne kadar yaşadığımız çağın teknolojik gelişmeleri ve kentlere göç gibi toplumsal hareketler (olgular), insanın toprakla ilişkisini kopartmış olsa da, tıbbın çeşitli alanlarından uzmanlar insanın bedensel ve ruhsal sağlığı için toprağın önemine vurgu yaparlar.
Toprak doğurgandır, üretkendir,  bütün yaşam türlerinin taşıyıcısıdır, “dünyadır “.  Yapının da en iyisi topraktan üretilir.
Toprak, toplumların en yoksulundan en varlıklısına kadar her kesimin bütün güncel gereksinmelerini en çok enerji tasarrufu sağlayarak ve en az çevre kirleterek, en üst düzeyde sağlar.
Dünyanın her köşesinde, tüm güncel gereksinmeleri en üst düzeyde karşılayabilen, gelişmiş teknolojilerle üretilen toprak yapılar, son 60 yıldır ülkemizde terkedilmiştir   Yaygın olarak uygulandığında bir çok yönden önemli yararlar sağlayacağına inandığımız  toprak yapıları yeniden ülkemize kazandırmak amacıyla İTÜ Vakfı çatısı altında Toprak yapılar çalışma grubu’nu kurduk.


 • Biz Kimiz?

  Toprak Yapılar Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri için tıklayınız.

 • Ne yapıyoruz?

 • Nasıl Yapıyoruz?

  İTÜ Toprak Yapılar Çalışma Gurubu yürütme kurulu çalışmalarını, kendi içinde oluşturduğu aşağıdaki birimler üzerinden yürütür:
  - Temsil ve İdari İşler
  - Mali İşler
  - Teknik İşler
  - Eğitim İşleri
  - Tanıtım İşleri

 • Bize Katılın.

  Davet: Toprak yapılara ilgi duyanların ve kişisel çabalarla değerli çalışmalar yapanların bizlere katılarak bu girişimimizi destekleyeceklerinden kuşkumuz yok. İş birliğiyle sağlanacak güçlü çabalarla kısa sürede, dünyanın en kaliteli ve güzel örneklerini ülkemize kazandıracağımıza inanıyoruz.


Toprak, toplumların en yoksulundan en varlıklısına kadar her kesimin bütün güncel gereksinmelerini en çok enerji tasarrufu sağlayarak ve en az çevre kirleterek, en üst düzeyde sağlar.