Yayinlar

Toprak Yapılar Çalışma Grubu üyelerinin yayınlarına ve konferans tebliğlerine aşağıda belirtilen eklerden ulaşabilirsiniz.

 

* Figen Kafescioğlu, Murat Kafescioğlu, Earthen Buildings and Alker Sunumu, Sardes Antik Kenti, Manisa, 2019.
Link: Earthen Buildings and Alker Presentation

* Prof. Ruhi Kafescioğlu, Çağdaş Yapı Malzemesi Toprak ve Alker Kitabı, İTÜ Vakfı Yayınları, 2017.
Link: Çağdaş Yapı Malzemesi Toprak ve Alker Kitabı

* Prof. Ruhi Kafescioğlu, “Neden Toprak Yapılar” makalesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2017.
Link: Neden Toprak Yapılar

* Prof. Ruhi Kafescioğlu, Alker ve Nitelikleri makalesi, 2016.
Link: Alker ve Nitelikleri

* Burhan Çiçek, Çağdaş Bir Yapı Malzemesi Olarak Toprak,Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi,Sürdürülebilir Mimari Tasarımda Kerpiç Malzeme Kullanımı Paneli, 2014.
Link: Çağdaş Bir Yapı Malzemesi olarak Toprak

* Prof. Ruhi Kafescioğlu, Yüksek Mühendis Mektebinde Eğitim ve Yönetim, İTÜ Vakfı Dergisi, Nisan-Haziran 2014, s. 81-90.
Link: Yüksek Mühendis Mektebinde Eğitim ve Yönetim

* Burhan Çiçek, Küreken 2013: Designing a New Village with Rammed Earthen Construction in Eastern Anatolia.
Link: Küreken 2013 Designing a New Village with Rammed Earthen Construction in Eastern Anatolia

* Bekir Pekmezci, Ruhi Kafescioğlu ve Ebrahim Agahzadeh, Improved Performance of Earth Structures by Lime and Gypsum Addition, ODTÜ, METU Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2012.
Link: Improved Performance of Earth Structures by Lime and Gypsum Addition

* Prof. Ruhi Kafescioğlu, Yüksek Mühendis Mektebi’nden İstanbul Teknik Üniversitesi’ne: Bir Dönüşümün Öyküsü ve Anılar, YEM Yayın, 2010.
Link: Yüksek Mühendis Mektebi’nden İstanbul Teknik Üniversitesi’ne: Bir Dönüşümün Öyküsü ve Anılar

*Ruhi Kafescioğlu, Gypsum-stabilized Adobe (Alker) Structures: An Evaluation of Their Social, Economic, and Environmental Advantages, 8th International Seminar on Structural Masonry: Proceedings; ed. Leyla Tanaçan,İTU, 05-07 November 2008.
Link: Gypsum-stabilized Adobe (Alker) Structures: An Evaluation of Their Social, Economic, and Environmental Advantages

* Prof. Ruhi Kafescioğlu, Düşünce ve Gerçekliğin Arakesitinde Malzeme Anlayışı, Mimarlıkta Malzeme Dergisi, 2006.
Link: Düşünce ve Gerçekliğin Arakesitinde Malzeme Anlayışı

* Prof. Ruhi Kafescioğlu, Thermal Properties Of Mud Bricks The Example Of Gypsum Stabilized Adobe, Proceedings Of The Expert Group Meeting Of Energy Efficient Building Unıted Natıons Human Settlement Division Economic And Social Commision For Western Asia Amman, Jordan 1987.
Link: Thermal Properties Of Mud Bricks The Example Of Gypsum Stabilized Adobe

* Prof. Ruhi Kafescioğlu, Doç. Dr. Erol Gürdal, Çağdaş Yapı Malzemesi Alker (Alçılı Kerpiç), 1985.
(Bu Kitapçık, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Dairesi Başkanlığı ve Shell’in iş birliği ile 8000 adet basılarak tüm köylere, ordu eğitim merkezlerine, Bayındırlık ve İmar Bakanlığının ilgili kuruluşlarına dağıtıldı)

* Prof. Ruhi Kafescioğlu Prepared For; Earthquake Seminar, Alker- Adobe Stabilized With Cypsum (Porepties And A Application), İstanbul, 1985.

* Conclusions Of The Research For Gypsun Stabilized Adobe (Alker) And A Application, Prepared For Final Anouncement internetional Colloquiu, Brussels, Dec. 10-19 1984, s. 87.

* Prof. Ruhi Kafescioğlu, Earth Construction Technology İn Turkey Prepared For The Un. Center For Human Sett Lements Nairobi, Kenya, April 1983, s. 73.

* Prof. Ruhi Kafescioğlu, Toprak Malzeme Ve Yapı Sektöründe Enerji Tasarrufu, Doğa Dergisi, Seri B. Cilt 6. Sayı 2. 1982, s. 23-31.

* Prof. Ruhi Kafescioğlu, E. Gürdal, M.E. Karagüler: Kırsal Bölge Yapları İçin Nitelikleri Geiştirilmiş Kerpiç, Tübitak Vıı. Bilim Kongresi, Tebliğ Sayısı 915-928.

* Prof. Ruhi Kafescioğlu, Erol Gürdal, A. Güner, S. Akman, Adobe Blocks Stabilized With Gypsum, Habta, Nairobi, Kenya.

* Prof. Ruhi Kafescioğlu, Doç. Dr. Nihat Toydemir, Dr. Erol Gürdal, Dr. Bülent Özüer, Yapı Malzemesi Olarak Kerpicin Alçı ile Stabilizasyonu, TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu, Proje No: 505, 1980.
Link: Yapı Malzemesi Olarak Kerpicin Alçı ile Stabilizasyonu

* Prof. Ruhi Kafescioğlu, Kuzey Batı Anadolu’da Ahşap Ev Yapıları, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1955.
Link: Kuzey Batı Anadolu’da Ahşap Ev Yapıları

* Prof. Ruhi Kafescioğlu, Orta Anadolu’da Köy Evlerinin Yapısı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1949.
Link: Orta Anadolu’da Köy Evlerinin Yapısı

ALKER’E REFERANS OLABİLECEK AKADEMİK ÇALIŞMALAR

– Ümit Arpacıoğlu, “Geçmişten günümüze kerpiç malzeme üretim teknikleri ve güncel kullanım olanakları,” 3.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 2016.

– A Compendium of Information on Selected Low-cost Building Materials. United Nations Center for Human Settlements, 1986, s. 40.

– The Earthen Architecture Initiative Guidelines for the teaching of earthen conservation. https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/teaching/ea_teaching_guidelines.pdf

– Sustainable Building Desing Manual, vol. 2: Sustainable building design practices, (New Delhi: Energy and Resources Institute, 2004), s. 121, 131.

– Yonca Hurol, The Techtonics of Structral Systems: An Architectural Approach (London, New York: Routledge, 2016), s. 65 v.d.

– M. Habibur Rahman, Climate Change Impacts and Adaptation Strategies for Bangladesh, Bangladesh: University of Engineering and Development, 2009, s. 273.

– Horst Schroeder, Lehmbau: Mit Lehm ökologisch planen und bauen (Wiesbaden: Springer, 2013).

– Horst Schroeder, Sustainable Building with Earth (Heidelberg, New York: Springer, 2016), s. 320.

– C. A. Brebbia, A. Korz, Earthquake Resistant Engineering Structures III (Malaga, Spain: University of Malaga, 2001), s. 764.

– Burhan Çiçek, “Küreken 2013: Designing a New Village with Rammed Earthen Construction in Eastern Anatolia,” Vernacular Heritage and Earthen Architecture: Constributions for Sustaninable Development, ed. Correia and Rocha (London: Taylor and Francis, 2014), s. 263-268.

– Bilge Işık, “Conformity of Gypsum Stabilized Earth- Alker Construction with ‘Disaster Code 97’ in Turkey,” International Journal of Civil & Environmental Engineering IJCEE-IJENS Vol: 11 No: 02, s. 1-5.

– Bilge Işık, Tugsad Tulbentci, Sustainable housing in island conditions using Alker-gypsum-stabilized earth: A case study from northern Cyprus, Building and Environment, Volume 43, Issue 9, September 2008, p. 1426-1432.

TEZLER

– Aghazadeh, Ebrahim, Kireç Ve Alçı İçeren Toprak Yapı Elemanlarının Fiziksel Ve Mekanik Özellikleri 2011, Y. Lisans tezi.

– Aydınay, Beylem, Donatılı ve donatısız alker duvarların kayma dayanımı üzerine deneysel bir araştırma 2002, Y. Lisans tezi.

– Coşkun, Kevser, Alker (alçı katkılı kerpiç) teknolojisinin püskürtme beton (shotcrete) tekniği ile uygulanabilirliği, 2005, Y. Lisans tezi.

– Çebi, Demet, Sustainability of construction material alker North Cyprus at the context of small Island development, İTU, 2005.

– Kuşaslan, Deniz, Yapıda durabilite ve hasar analizi, alçılı kerpiç yapı örneği üzerinde incelenmesi, 2002, Y. Lisans tezi.

– Özcan, Ece, Konut sektöründe hafif çelik alker yapı teknolojilerinin birlikte kullanılabilirliği, 2005, Y. Lisans tezi.

– Tanrıverdi, Cemal, Alçılı kerpiçin üretim olanaklarının araştırılması, 1984, Y. Lisans tezi.