Yayinlar

Toprak Yapılar Çalışma Grubu üyelerinin yayınlarına ve konferans tebliğlerine buradan ulaşabilirisiniz:

1 Bekir PEKMEZCİ, Ruhi KAFESÇİOĞLU ve Ebrahim AGAHZADEH: IMPROVED PERFORMANCE OF EARTH STRUCTURES BY LIME AND GYPSUM ADDITION, O.D.T.Ü. M.E.T.U. Mimarlık Fakültesi Dergisi 2012

Link: IMPROVED PERFORMANCE OF EARTH STRUCTURES BY LIME AND GYPSUM ADDITION

2- Ruhi Kafescioğlu, Gypsum-stabilized Adobe (Alker) Structures: An Evaluation of Their Social, Economic, and Environmental Advantages, 8th International Seminar on Structural Masonry: Proceedings; 05-07 November 2008, ed. Leyla Tanaçan (İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008): 

Link: Gypsum-stabilized Adobe (Alker) Structures: An Evaluation of Their Social, Economic, and Environmental Advantages

3- Ruhi Kafescioğlu, Nihat Toydemir, Erol Gürdal, Bülent Özüer, Yapı Malzemesi Olarak Kerpicin Alçı ile Stabilizasyonu, TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu, Proje no: 505, 1980 : 

Link: Yapı Malzemesi Olarak Kerpicin Alçı ile Stabilizasyonu

4- Burhan Çiçek, Küreken 2013: Designing a New Village with Rammed Earthen
Construction in Eastern Anatolia : 

Link: Küreken 2013 Designing a New Village with Rammed Earthen Construction in Eastern Anatolia

5- Burhan Çiçek, Çağdaş Bir Yapı Malzemesi Olarak Toprak:

Link: Çağdaş Bir Yapı Malzemesi olarak Toprak

6- Prof. Ruhi KAFESÇİOĞLU, Dç. Dr. N. Toydemir, Dç. Dr. E. Gürdal, Dr.B. Üzer: Yapı Malzemesi Olarak Kerpicin Alçı ile Satabilizasyonu-Tübitak Mag 505 Araştırma Projesi Kesin Raporu, 1980 

7- Prof. Ruhi KAFESÇİOĞLU, E. Gürdal, M.E. Karagüler: Kırsal Bölge Yapları İçin Nitelikleri Geiştirilmiş Kerpiç, Tübitak Vıı. Bilim Kongresi, Tebliğ Sayısı 915-928  

8- Prof. Ruhi KAFESÇİOĞLU: Toprak Malzeme Ve Yapı Sektöründe Enerji Tasarrufu, Doğa Dergisi, Seri B. Cilt 6. Sayı 2. 1982, Sayfa 23-31  

9- Prof. Ruhi KAFESÇİOĞLU: Earth Construction Technology İn Turkey Prepared For The Un. Center For Human Sett Lements Nairobi, Kenya, April 1983, Sayfa 73  
10- Prof. Ruhi KAFESÇİOĞLU, E. Gürdal, A. Güner, S. Akman: Adobe Blocks Stabilized With Gypsum, Habta, Nairobi, Kenya 

11- Conclusions Of The Research For Gypsun Stabilized Adobe (Alker) And A Application, Prepared For Final Anouncementinternetional Colloquium. Brussels, Dec. 10-19 1984, Sayfa 87 

12- Prof. Ruhi KAFESÇİOĞLU, Doc. Dr. Erol Gürdal: Çağdaş Yapı Malzemesi Alker (Alçılı Kerpiç), 1985
(Bu Kitapçık, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Dairesi Başkanlığı ve Shell’in İş Birliği İle 8000 Adet Basılarak Tüm Köylere, Ordu Eğitim Merkezlerine, Bayındırlık ve İmar Bakanlığının İlgili Kuruluşlarına Dağıtıldı) 

13- By Prof. Ruhi Kafescioğlu Prepared For; Earthquake Seminar: Alker- Adobe Stabilized With Cypsum (Porepties And A Application), İstanbul, 1985  

14- Prof. Ruhi Kafescioğlu: Thermal Properties Of Mud Bricks The Example Of Gypsum Stabilized Adobe Proceedings Of The Expert Group Meeting Of Energy Efficient Building Unıted Natıons Human Settlement Division Economic And Social Commision For Western Asia Amman, Jordan 1987 

15- “Neden Toprak Yapılar” makalesi İstanbul Aydın Üniversitesi’ nin yayınladığı “Yaşamın Her Karesinde Toprak” e-kitabında yer almıştır.

Link: Neden Toprak Yapılar

16- ALKER’E REFERANS VERİLEN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN BAZILARI : 

-Ümit Arpacıoğlu, “Geçmişten günümüze kerpiç malzeme üretim teknikleri ve güncel kullanım olanakları,” 3.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 2016

-A Compendium of Information on Selected Low-cost Building Materials. United Nations Center for Human Settlements, 1986, s. 40

-THE EARTHEN ARCHITECTURE INITIATIVE Guidelines for the teaching of earthen conservation

https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/teaching/ea_teaching_guidelines.pdf

-Sustainable Building Desing Manual, vol. 2: Sustainable building design practices, (New Delhi: Energy and Resources Institute, 2004), s. 121, 131.

-Yonca Hurol, The Techtonics of Structral Systems: An Architectural Approach (London, New York: Routledge, 2016), s. 65 v.d.

-M. Habibur Rahman, Climate Change Impacts and Adaptation Strategies for Bangladesh, Bangladesh: University of Engineering and Development, 2009, s. 273.

-Horst Schroeder, Lehmbau: Mit Lehm ökologisch planen und bauen (Wiesbaden: Springer, 2013).

-Horst Schroeder, Sustainable Building with Earth (Heidelberg, New York: Springer, 2016), s. 320 v.d.

-C. A. Brebbia, A. Korz, Earthquake Resistant Engineering Structures III (Malaga, Spain: University of Malaga, 2001), s. 764.

-Burhan Çiçek, “Küreken 2013: Designing a New Village with Rammed Earthen Construction in Eastern Anatolia,” Vernacular Heritage and Earthen Architecture: Constributions for Sustaninable Development, ed. Correia and Rocha (London: Taylor and Francis, 2014), s. 263-268.

-Bilge Işık, “Conformity of Gypsum Stabilized Earth- Alker Construction with ‘Disaster Code 97’ in Turkey,” International Journal of Civil & Environmental Engineering IJCEE-IJENS Vol: 11 No: 02, s. 1-5.

-Bilge Işık, Tugsad Tulbentci, Sustainable housing in island conditions using Alker-gypsum-stabilized earth: A case study from northern Cyprus, Building and Environment, Volume 43, Issue 9, September 2008, Pages 1426-1432

17- TEZLER: 

-AGHAZADEH, Ebrahim, Kireç Ve Alçı İçeren Toprak Yapı Elemanlarının Fiziksel Ve Mekanik Özellikleri 2011, Y. Lisans tezi

-Aydınay, Beylem, Donatılı ve donatısız alker duvarların kayma dayanımı üzerine deneysel bir araştırma 2002, Y. Lisans tezi

-Coşkun, Kevser, Alker (alçı katkılı kerpiç) teknolojisinin püskürtme beton (shotcrete) tekniği ile uygulanabilirliği, 2005, Y. Lisans tezi

-Çebi, Demet, Sustainability of construction material alker North Cyprus at the context of small Island development, 2005, İTÜ,

-Kuşaslan, Deniz, Yapıda durabilite ve hasar analizi, alçılı kerpiç yapı örneği üzerinde incelenmesi, 2002, Y. Lisans tezi

-Özcan, Ece, Konut sektöründe hafif çelik alker yapı teknolojilerinin birlikte kullanılabilirliği, 2005, Y. Lisans tezi

-Tanrıverdi, Cemal, Alçılı kerpiçin üretim olanaklarının araştırılması, 1984, Y. Lisans tezi

18- UYGULAMA ÖNERİLERİ VE ATÖLYELER: 

-Aşıklıhöyük saha gelişim planı: Alker teknolojisi ile inşaat projesi
Link: http://www.asiklihoyuk.org/yeni_donem.html
Link: http://nazarca.com/kerpic-ev-modelleri-ve-tasarimlari
Link: http://www.dunyainsaat.com.tr/dergioku.php?haberid=2439
Link: http://benkoltd.com/sya/sye.asp
Link: http://www.ada-muhendislik.net/Sayfa-83-koyde-kerpic-ev-nasil-yapilir.html

-Desert Homestead: Land Map and Alker building material
Link: http://adeserthomestead.com/index.php/2016/01/20/79/

-earth construction: harmonization between architecture and nature
Link: http://mahallae.org/project/earth-construction-harmonization-between-architecture-and-nature